Oil

 • Barbara Amos, Tennyson's Horizon, 2018
  Barbara Amos, Tennyson's Horizon, 2018
 • Barbara Amos, Prism: Spring Forest, 2017
  Barbara Amos, Prism: Spring Forest, 2017
 • Barbara Amos, Surface Tension: Spring Forest, 2016
  Barbara Amos, Surface Tension: Spring Forest, 2016
 • Barbara Amos, Spring Forest 3, 2015
  Barbara Amos, Spring Forest 3, 2015
 • Barbara Amos, Study for June Storm, 2015
  Barbara Amos, Study for June Storm, 2015
 • Barbara Amos, Surface Tension: Valley Meadow, 2014
  Barbara Amos, Surface Tension: Valley Meadow, 2014
 • Barbara Amos, City Limits 11, 2012
  Barbara Amos, City Limits 11, 2012
 • Barbara Amos, May Aspens, 2012
  Barbara Amos, May Aspens, 2012
 • Barbara Amos, Sunrise on the Coast, 2012
  Barbara Amos, Sunrise on the Coast, 2012
 • Barbara Amos, City Lights # 10, 2010
  Barbara Amos, City Lights # 10, 2010
 • Barbara Amos, City Park, 2010
  Barbara Amos, City Park, 2010
 • Barbara Amos, Dusk, 2010
  Barbara Amos, Dusk, 2010
 • Barbara Amos, Evening, 2010
  Barbara Amos, Evening, 2010
 • Barbara Amos, Parkland, 2010
  Barbara Amos, Parkland, 2010
 • Barbara Amos, Blue City Nocturne, 2009
  Barbara Amos, Blue City Nocturne, 2009
 • Barbara Amos, City Limits, 2009
  Barbara Amos, City Limits, 2009
 • Barbara Amos, End of the Day, 2009
  Barbara Amos, End of the Day, 2009
 • Brian Harvey, Threshold, 2022
  Brian Harvey, Threshold, 2022
 • Brian Harvey, Adrift
  Brian Harvey, Adrift
 • Brian Harvey, Astray
  Brian Harvey, Astray
 • Brian Harvey, Back Way
  Brian Harvey, Back Way
 • Brian Harvey, Clearing
  Brian Harvey, Clearing
 • Brian Harvey, Linger
  Brian Harvey, Linger
 • Brian Harvey, North
  Brian Harvey, North
 • Brian Harvey, Rayman's
  Brian Harvey, Rayman's
 • Brian Harvey, Red Fence, Autumn
  Brian Harvey, Red Fence, Autumn
 • Brian Harvey, Wayhome
  Brian Harvey, Wayhome
 • Brian Harvey, 55 CM, 2022
 • Brian Harvey, Dundas and McCaul, 2022
 • Brian Harvey, Oneway, 2022
 • Brian Harvey, 7 Seconds, 2021
 • Brian Harvey, Behind St. Helen's, 2021
 • Brian Harvey, Coin Laundry Glow, 2021
 • Brian Harvey, Delivery Van, 2021
 • Brian Harvey, East, 2021
 • Brian Harvey, Eddie's, 2021
 • Brian Harvey, Empty Seats, 2021
 • Brian Harvey, February Strip Mall, 2021
 • Brian Harvey, Green Fence, 2021
 • Brian Harvey, Green Garage , 2021
 • Brian Harvey, Intersect, 2021
 • Brian Harvey, Long Way Home, 2021
 • Brian Harvey, Monumental, 2021
 • Brian Harvey, Past the Green Garage, 2021
 • Brian Harvey, Red and Green Garage, 2021
 • Brian Harvey, Reserved, 2021
 • Brian Harvey, South, 2021
 • Brian Harvey, Still Open , 2021
 • Brian Harvey, Sundown, 2021
 • Brian Harvey, Top of the Lane , 2021
 • Brian Harvey, West, 2021
 • Brian Harvey, Red Garage, October, 2019
 • Brian Harvey, South of Gerrard , 2019
 • Brian Harvey, Immersion
 • Christopher Pelley, Amphora
  Christopher Pelley, Amphora
 • Christopher Pelley, Black Grapes
  Christopher Pelley, Black Grapes
 • Christopher Pelley, C Clamp
  Christopher Pelley, C Clamp
 • Christopher Pelley, Chinese Vase
  Christopher Pelley, Chinese Vase
 • Christopher Pelley, Cinquanta
  Christopher Pelley, Cinquanta
 • Christopher Pelley, Conch
  Christopher Pelley, Conch
 • Christopher Pelley, Cubes
  Christopher Pelley, Cubes
 • Christopher Pelley, Drapery
  Christopher Pelley, Drapery
 • Christopher Pelley, Fragment # 2
  Christopher Pelley, Fragment # 2
 • Christopher Pelley, Fragment # 3
  Christopher Pelley, Fragment # 3
 • Christopher Pelley, Fragment # 4
  Christopher Pelley, Fragment # 4
 • Christopher Pelley, Fragment # 5
  Christopher Pelley, Fragment # 5
 • Christopher Pelley, Glass Vessel
  Christopher Pelley, Glass Vessel
 • Christopher Pelley, Listening to the Ocean # 1
  Christopher Pelley, Listening to the Ocean # 1
 • Christopher Pelley, Listening to the Ocean (with Spigot)
  Christopher Pelley, Listening to the Ocean (with Spigot)
 • Christopher Pelley, Ribbon
  Christopher Pelley, Ribbon
 • Christopher Pelley, Snips
  Christopher Pelley, Snips
 • Christopher Pelley, Ten #1
  Christopher Pelley, Ten #1
 • Christopher Pelley, Twigs
  Christopher Pelley, Twigs
 • Daniel Ross, Ghosts, 2021
  Daniel Ross, Ghosts, 2021
 • Daniel Ross, My Three Friends, 2021
  Daniel Ross, My Three Friends, 2021
 • Daniel Ross, Trapped , 2021
  Daniel Ross, Trapped , 2021
 • Daniel Ross, Blockhead 1, 2017
  Daniel Ross, Blockhead 1, 2017
 • Daniel Ross, Blockhead 2, 2017
  Daniel Ross, Blockhead 2, 2017
 • Daniel Ross, Blockhead 3, 2017
  Daniel Ross, Blockhead 3, 2017
 • Delfina Gómez Marestaing, Oleiros, 2022
  Delfina Gómez Marestaing, Oleiros, 2022
Page
 1 
of 5